ALARM

Periodieke keuring SCM alarm

Heeft U enige tijd geleden uw motor laten voorzien van een SCM-goedgekeurd beveiligingssysteem?
Bij de inbouw daarvan heeft u ook een certificaat ontvangen.
Op de achter- dan wel voorzijde van het beveiligingscertificaat is vermeld dat ook een beveiligingssysteem regelmatige controle behoeft. Temeer omdat u van het beveiligingssysteem niets merkt en indien het om wat voor reden helemaal niet meer werkt, u dit meestal pas constateert na een inbraak of diefstal.
= Certificaten op personenauto's zijn na eerste afgifte 36 maanden geldig. Hierna dienen ze elk jaar te worden gekeurd.
= Certificaten op bedrijfsvoertuigen, motoren, voertuigvolgsystem en werkmaterieel zijn na eerste afgifte 12 maanden geldig.
Hierna dient het beveiligingssysteem elk jaar te worden gekeurd.
Steeds meer verzekeraars vragen om deze controle die ook steeds vaker een onderdeel vormt van de diefstalclausule.
Bij de periodieke controle wordt het complete systeem gecontroleerd, niet alleen de functionaliteit. De essentiële onderdelen zoals de werking van het systeem, de sirene met noodstroom en de batterijen van de afstandsbediening worden grondig getest..