SCHADE

SCHADE AFHANDELING door Racing-Bikes MotorService.

Schade……
Het kan de beste motorrijder overkomen; tenslotte zit een ongeluk in een klein hoekje.

Als het onverhoopt fout gaat,
zorgen wij ervoor dat u zich over de schadeafhandeling geen enkele zorgen hoeft te maken.

U hoeft maar 1 ding te doen.

Meldt u de schade of ongeluk bij ons.
Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Mobiel 06-53483636

                       

"Even" een schade afhandelen is er bij ons niet bij.
Ieder schadegeval is anders.
Daarom vereist iedere schade een eigen aanpak.

Nadat de schade is opgenomen, de oorzaak en de reparatiekosten zijn vastgesteld, brengt de expert rapport uit aan de
schadebehandelaar.

Wij berichten u vervolgens over de verdere afwikkeling van de schade.
In het geval u de schade zelf moet betalen, krijgt u van ons altijd vooraf een overzicht van de te maken kosten.
U kunt en zult dus nooit verrast worden door een hogere rekening dan was afgesproken.
Vanzelfsprekend nemen wij, altijd eerst contact met u op mochten zich onverwachte en onvoorzien omstandigheden voordoen
die van invloed zijn op de eerder afgesproken prijs.

Pas na verkregen toestemming worden deze reparaties uitgevoerd.
Mede door de hoge milieu- en ARBO vereisten is het alleen maar mogelijk zelf de spuitwerkzaamheden te verrichten
na het uitvoeren van hoge investeringen. Ook is het spuiten van motoren uitgegroeid tot een
hoogwaardig zeer specialistisch werk.
Voor het spuiten maken we gebruik van externe relaties waarvan wij zeker weten dat deze dezelfde hoge kwalitatieve eisen
aan hun werk stellen als u dat van ons gewend bent.

Onze aanpak is er op gericht om het oponthoud en ongemak voor u zo veel mogelijk te beperken, zodat u snel weer
kunt genieten van uw hobby. Want daar was het tenslotte om begonnen, niet waar?

Het opnemen van de schade, het opstellen van een schaderapport en het overleg met de schade expert kost €150,-.
Indien u de schade volledig door ons laat herstellen zullen deze kosten in mindering worden gebracht op de herstelfactuur.
Indien de motorfiets total-loss wordt verklaard en dus geen reparatie volgt,
dan zijn deze kosten veelal te verhalen op de verzekering.